A RicardDigital reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels usuaris que faciliten les seves a través del formulari de contacte de la web. En les caselles establertes a tal efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: nom i correu electrònic.

Les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d’abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Ricard Riera - NIF: 35122266-R
Telèfon: 609330195 Correu electrònic: info@ricarddigital.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A RicardDigital tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d'atendre les sol·licituds realitzades pels usuaris.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la relació mercantil o es revoqui el consentiment atorgat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades per la finalitat de poder tramitar les seves sol·licituds és l'aportació del consentiment. El consentiment serà vàlid fins que decideixi revocar-lo.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades excepte per obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No es fan transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a RicardDigital estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, RicardDigital deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera, per correu electrònic: info@ricarddigital.com

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem a RicardDigital procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són: Dades identificatives, números de telèfon i Adreces postals i electròniques.

No es tracten categories especials de dades personals, són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física.