Disseny Gràfic

Imatge corporativa • Disseny gràfic publicitari

Imatge corporativa

La imatge corporativa és la percepció que tenen els teus clients o potencials clients del que significa la teva empresa o tu mateix com professional de qualsevol sector. Aquesta percepció és la que queda en la ment del client actuant com un dels principals elements de comunicació i venda.

Aquesta imatge ha d'aconseguir que els teus potencials clients, quan precisin els teus productes o serveis, els associïn a la teva imatge abans que als de la competència.

Alguns dels principals elements que constitueixen aquesta imatge són:

 • Logotips
 • Targetes
 • Documents
 • Factures
 • Pressupostos
 • Sobres
 • Carpetes
 • Catàlegs corporatius
 • Manual d'identitat corporativa

Optimitzant amb un disseny gràfic diferenciador i atractiu aquests elements, que són necessaris de tota manera, els convertiràs en eines fonamentals de comunicació i venda.


Disseny gràfic publicitari

Una vegada dissenyada la imatge corporativa, és el moment de treure-li tot el partit possible plasmant-la en diferents eines publicitàries, que poden ser:

 • Catàlegs
 • Flyers
 • Díptics/Tríptics/Quadríptics
 • Cartelleria promoció punt de venda
 • Pòsters
 • Anuncis per a premsa
 • Displays
 • Roll-Up
 • Imatge gran format

Els suports i mitjans que es poden utilitzar per a aquest propòsit són variats, tot tipus de paper, cartró, cartolina, lona, plàstics, vinil, metracrilat, alumini, etc.

1a Fase, anàlisi i assessorament:

El nostre primer pas en aquesta àrea és l'estudi del producte o servei, comprendre quin és la filosofia de l'empresa o professional i detectar quins trets defineixen i diferencien als teus productes i/o serveis.
Recollida de material gràfic si ja existeix i es vol utilitzar.

2a Fase, disseny:

Sobre la base d'aquest estudi confeccionem un esbós/sos.
Presentació d'esbossos i pressupost, acceptació del pressupost i pagament del 50%.
Sessió fotogràfica si fos necessària.
Revisions fins a l'acceptació de disseny i estil.

3a Fase, finalització del projecte:

Presentació i acceptació del projecte final.
Facturació i pagament del 50% restant del pressupost.
Lliurament.

No treballem amb tarifes tancades ja que els preus poden ser molt variables segons el projecte. Estudiem cada projecte i ajustem al màxim el pressupost.

Demana pressupost sense cap compromís.

Portafoli

Recull d'alguns treballs destacats dels principals serveis que oferim. Per tenir una idea dels resultats finals que lliurem.

WEB
Disseny Web

Disseny Web

Avui dia una web ja no és només un catàleg virtual, és a més, una eina molt real per a qualsevol empresa o professional de qualsevol sector.

Serveis

Llista de serveis. Imatge corporativa, disseny gràfic publicitari, disseny i programació de pàgines Web...

Contacta'ns

Per resoldre els teus dubtes o ampliar informació.

Política de Privacitat

La informació, i/o documents adjunts que es rebin en aquest compte de correu electrònic així com les dades personals seran tractats amb estricta confidencialitat, d'acord amb la Llei Orgànica LOPD, així com com el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), així com la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI) i en cap cas seran proporcionats a tercers.

Dades de contacte

 • Ricard Riera
 • info@ricarddigital.cat
 • 609 330 195
 • Manresa